Część przedsiębiorców z branży beauty przeprowadza sterylizację na własne potrzeby w swoich obiektach usługowych od dawna, jednakże projektowane Rozporządzenie ma za zadanie wprowadzenie jednolitych standardów dekontaminacji, w tym sterylizacji które powodują konieczność zakupienia dodatkowego wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych.

W uzasadnieniu projektu Rozporządzenia przyjęto następujące założenia, iż w jednym obiekcie przedsiębiorca:

1) zakupi myjkę ultradźwiękową (600,00 zł),

2) zakupi Autoklaw klasy B (6.000,00 zł),

3) jednorazowo poniesie koszt szkolenia pracownika odpowiedzialnego za sterylizację (1.000,00 zł);

4) corocznie ponosić będzie koszty zakupu opakowań sterylizacyjnych (jednostkowych lub w taśmie – 340,00 zł),

5) corocznie ponosić będzie koszty wody destylowanej (400,00 zł) oraz płynu myjąco – dezynfekującego (2.400,00 zł)

Ustawodawca policzył, że łączny koszt zakupów inwestycyjnych wyniesienie 7.600,00 zł, zaś roczny koszt zakupu dodatkowych materiałów 3.140,00 zł.

Ustawodawca zapomniał jednak, że przedsiębiorca będzie musiał ponieść koszty nieobecności szkolonego pracownika w pracy, lub sam przedsiębiorca będzie musiał poświęcić swój czas na szkolenie. Zatem w tym czasie nie będzie mógł np. wykonywać zabiegów, które przynoszą mu dochód.

Podsumowując, łączny koszt zakupów inwestycyjnych dla właściciela gabinetu beauty, związanych z wejściem w życie Rozporządzenia to ok. 10.000,00 zł. Natomiast roczny koszt zakupu dodatkowych materiałów to ok. 3.140,00 zł.